دوره نیمه فشرده تعمیرات موبایل آکادمی موبایل متخصصان

کلاس ها در 26 جلسه 3 ساعته برگزار می گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 10,000,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: 100,000 ریال
ظرفیت: 20 حد نصاب: 15
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/9/19
کد دوره : r739805612 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/9/19 تاریخ پایان دوره : 1397/10/24
پیش نیاز :

ندارد

وسایل مورد نیاز :

دفتر - خودکار

اهداف دوره :

تربیت نیروی متخصص بازار کار

مفاد درسی :

آموزش سخت افزار موبایل - آموزش نرم افزار موبایل - آموزش مبانی الکترونیک موبایل

دوره نیمه فشرده تعمیرات موبایل آکادمی موبایل متخصصان
محل برگزاری
مدرسان