دوره عادی تعمیرات موبایل آکادمی متخصصان موبایل

کلاس ها در 26 جلسه 3 ساعته برگزار می گردد.

  • ظرفیت: 20
  • هزینه ثبت نام در دوره: 10,000,000 ریال
  • هزینه گواهی پایان دوره: 100,000 ریال
  • حد نصاب: 15
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : فعال

دوره عادی تعمیرات موبایل آکادمی متخصصان موبایل

دوره عادی تعمیرات موبایل آکادمی متخصصان موبایل

تاریخ ثبت : 1397/09/19 کد دوره : r873296501
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/10/20 تاریخ پایان دوره : 1397/12/18

ندارد

دفتر - خودکار

تربیت نیروی متخصص برای بازار کار

آموزش سخت افزار موبایل - آموزش نرم افزار موبایل - آموزش مبانی الکترونیک موبایل