آموزش تعمیرات موبایل آکادمی موبایل متخصصان

آموزشگاه متخصصان فردا تنها آموزشگاه دارای رتبه یک آموزش تعمیرات موبایل از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد.این موضوع قابل پیگیری از سازمان آموزش فنی و حرفه ای می باشد. آموزشگاه متخصصان فردا بیشترین تعداد قبولی و معرفی به آزمون را داراست. اساتید مجرب بوده و دارای کارت مربیگری از سازمان آموزش فنی و حرفه ای می باشند. کلاس مذکور در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح تا 12 برگزار می شود.
هزینه ثبت نام در دوره: 10,000,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: 400,000 ریال
ظرفیت: 15 حد نصاب: 10
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/6/31
کد دوره : r876352014 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/7/28 تاریخ پایان دوره : 1397/9/8
پیش نیاز :

ندارد

وسایل مورد نیاز :

فقط یک دفتر و خودکار، باقی وسایل در آموزشگاه موجود است.

اهداف دوره :

یادگیری حل مشکلات سخت افزار موبایل - یادگیری حل مشکلات نرم افزار موبایل - یادگیری حل مشکلات الکترونیکی موبایل

مفاد درسی :

آموزش تعمیرات موبایل آکادمی موبایل متخصصان
محل برگزاری
مدرسان